Mở cửa Trung tâm tiêm chủng vacxin tại trung tâm tỉnh

Vacxin virus Corona cũng được tiếp nhận tại Trung tâm tiêm chủng vacxin tại trung tâm tỉnh.

※Cũng có thể tiếp nhận tiêm chủng tại hội trường các cơ quan chính quyền mỗi địa phương.

Đối tượng tiếp nhận tiêm chủng: là người dân tỉnh Gunma từ 18 tuổi trở lên và được cấp phiếu tiêm chủng từ chính quyền địa phương.

Thời gian tiêm chủng: từ 21/ 6/ 2021 đến 30/ 9/ 2021 (dự kiến)

Cách thức đặt lịch hẹn: chỉ tiếp nhận qua LINE

Gunma Line

Phương thức đặt trước LINE (YouTube)

Địa điểm hội trường: G Messe Gunma (Takasaki-shi, Iwaoshi-machi 12 ban 24 go)

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới Call Center hoặc truy cập vào Homepage của tỉnh Gunma để theo dõi.

Cửa sổ tư vấn, hỏi/ đáp Trung tâm tiêm chủng vacxin tại trung tâm tỉnh Gunma: 0570-001-720 (thời gian tiếp nhận từ 9:00 đến 20:30)

※Hỗ trợ bằng tiếng Việt: chỉ ngày thường.