Hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki đang cố gắng tạo ra các cơ hội cho những người khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán được tiếp xúc, giao lưu với nhau; qua trao đổi thông tin và tri thức để đôi bên giao lưu tinh thần, và thấu hiểu lẫn nhau; nhằm tạo ra một xã hội hòa bình, bình đẳng; sáng lập một nền văn hóa khu vực mới.

Những thông tin hữu ích

Thông tin đời sống dành cho người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản

Thông tin bằng nhiều thứ tiếng về Corona

Web hữu ích để học tiếng Nhật

Click vào đây