Hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki

Hội giao lưu quốc tế thành phố Takasaki đang cố gắng tạo ra các cơ hội cho những người khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa, tập quán được tiếp xúc, giao lưu với nhau; qua trao đổi thông tin và tri thức để đôi bên giao lưu tinh thần, và thấu hiểu lẫn nhau; nhằm tạo ra một xã hội hòa bình, bình đẳng; sáng lập một nền văn hóa khu vực mới.

Những thông tin hữu ích

Salon giao lưu văn hoá Việt Nam trực tuyến

Vào ngày 11 tháng 9, một salon giao lưu văn hoá online đã được diễn ra, Bạn Thảo Nguyễn sinh viên năm 2 trường đại học Jyobu tới từ Việt Nam đã cùng tham gia và giới thiệu về văn hoá Việt Nam, cùng tham gia và giao lưu có tổng cộng 12 người.

Bài giảng trực tuyến về phát triển nhân lực toàn cầu cho giới trẻ

Ngày 14 tháng 8, Liên hiệp Quốc tế (Kế hoạch cư trú con người) đã tổ chức một bài giảng, bài nói chuyện của ông Teraoka, người đang sống ở Iraq và 30 người tham gia nghe nói chuyện trực tuyến từ nhà và ông Teraoka từ Iraq.

Thông tin đời sống dành cho người nước ngoài đang sống tại Nhật Bản

Thông tin bằng nhiều thứ tiếng về Corona