Đơn xin nhà ở tỉnh

  Chung cư của tỉnh là nhà ở dành cho những người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nơi ở, người có thu nhập thấp.

Từ tháng 2 năm 2022 trở đi, những tư cách lưu trú có thể nộp đơn đăng ký để được vào ở tại chung cư của tỉnh sẽ đa dạng hơn.

Người có thể đăng ký:

・Người mang tư cách vĩnh trú đặc biệt (Tokubetsu Eijusha).

・Người có tư cách lưu trú trung hoặc dài hạn (người được nhận thẻ lưu trú (Zairyu card) từ Cục quản lý lưu trú xuất nhập cảnh).

Ngoài tư cách lưu trú, để có thể nộp đơn đăng ký, cần có một số điều kiện khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới Văn phòng cung cấp chung cư tỉnh Gunma.

Điện thoại:  027 – 223 – 5811

(Hộp thoại hướng dẫn tự động 1 → 1, hỗ trợ bằng tiếng Nhật).

Trang chủ:  https://www.gunma-jkk.or.jp/