Hội phiên dịch y tế tỉnh Gunma (MIG)

MIG phái cử phiên dịch viên đến theo yêu cầu của bệnh nhân hoặc các cơ sở y tế.

Từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, quỹ tài trợ Mitsubishi và Hội quyên góp cộng đồng Trung ương tài trợ nên bệnh nhân người nước ngoài sẽ được miễn phí 2000 yên, phí phiên dịch.

Tiền phí phiên dịch: 1 lần 2 tiếng 4000 yên (nguyên tắc)

(Bệnh nhân chi trả 2000 yên, còn lại 2000 yên sẽ do cơ quan y tế hoặc MIG chi trả)

  • Bệnh nhân sẽ được miễn phí đến năm 2021

Cách đăng ký: Hãy liên lạc bằng điện thoại. Trừ trường hợp khẩn cấp, hãy liên lạc trước ít nhất 1 tiếng.

Tel: 027-289-2440 (Thời gian tiếp nhận: thứ 2 ~thứ 6; từ 9 giờ 30 phút đến 4 giờ 30 phút)

Email: mig-office@iryotsu@gunma.org

Thông tin cụ thể: trên Website của MIG (link liên kết ngoài)