Quầy tư vấn FRESC

Trung tâm hỗ trợ lưu trú dành cho người nước ngoài (FRESC) mới thiết lập quầy tư vấn mới để tư vấn qua điện thoại cho những người nước ngoài đang gặp khó khăn như không có việc làm… do ảnh hưởng của dịch Corona.

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến thứ 6; 9:00~17:00 (nghỉ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ)

Ngôn ngữ: có 14 thứ tiếng như Tiếng Nhật, Tiếng Việt, Tiếng Trung, Tiếng Anh…

Tel: 0120-76-2029

Thông tin cụ thể: Website FRESC