Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma

Trang Facebook của Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma (liên kết ngoài)

  • Trung tâm tư vấn tổng hợp Onestop dành cho người nước ngoài tỉnh Gunma cung cấp thông tin về đời sống bằng tiếng Việt tới mọi người【Điện thoại liên hệ:027-289-8275】
  • Hotline về virus viêm phổi chủng mới Corona của tỉnh Gunma (chỉ tiếng nước ngoài) 【Điện thoại liên hệ:027-212-0010、Thời gian hỗ trợ:24/ 24h, các ngày trong năm】

[Tư vấn về]Thủ tục cư trú, việc làm, y tế, phúc lợi, thai sản, giáo dục trẻ em…v.v..
[Thời gian]Từ 9:00 đến 17:00 (Ngày trong tuần)
[Địa điểm]Tầng 1 Tòa nhà văn phòng chính phủ ShowaChosha, Ủy ban nhân dân tỉnh Gunma (Maebashi-shi Ote-machi 1-1-1)
[Ngôn ngữ]
Tư vấn viên: tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt.
Máy phiên dịch (với trên 11 ngôn ngữ khác nhau), tiếng Nhật cơ bản.

Tư vấn luật dành cho người nước ngoài Miễn phí – Bảo mật – Có thông dịch

Ngày 13 tháng 12 năm 2020 (từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều)
Ngày 17 tháng 1 năm 2021 (từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều)
Ngày 14 tháng 2 năm 2021 (từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều)
Ngày 14 tháng 3 năm 2021 (từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều)

Tư vấn viên: Luật sư, Tư vấn viên thủ tục pháp lý, Nhân viên văn phòng Nenkin…
(Ưu tiên với lịch hẹn trước・Ngày tư vấn vẫn tiếp nhận đăng ký)