Thông báo về việc tiêm chủng vaccin Corona chủng mới (Thông báo từ uỷ ban nhân nhân thành phố Takasaki)

 

Những người nước ngoài đăng kí cư trú tại thành phố Takasaki đều được đăng kí tiêm chủng.

Hiện tại, chỉ những người trên 80 tuổi mới được đăng kí tiêm chủng. Với những người 80 tuổi trở xuống, ngày tiêm chủng vẫn chưa được quyết định, xin hãy chờ hướng dẫn cụ thể.

Lịch trình phát triển 

 

  1. Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi tới nhà bạn (Nó rất quan trọng cho ngày tiêm chủng, xin hãy bảo quản cận thận). ※Phiếu tiêm chủng được dán trên giấy in khổ A4. Nó sẽ được chuyển tới bằng phong bì thư, bên trong có kèm theo các giấy tờ khác liên quan tới việc tiêm chủng vaccin.
  2. Tuỳ vào độ tuổi của bạn sẽ có thời gian tiêm chủng tương ứng, việc này đã được uỷ ban nhân dân thành phố hướng dẫn cụ thể trong phiếu tiêm chủng khi nó được gửi tới.
  3. Trong phiếu tiêm chủng có ghi rõ các ngày diễn ra tiêm chủng, bạn có thể dựa vào đó để đặt lịch đăng kí cho mình.

 

Hướng dẫn đặt lịch, đăng kí ( Với những người đã nhận được phiếu tiêm chủng)

  • Internet (tiếng Nhật)
  • Điện thoại (Tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài đều OK) Số Điện Thoại : 0120-18-5670