Cấp độ cảnh báo được nâng cao

Do tình hình lây nhiễm của dịch viêm phổi chủng mới Corona đang lan rộng, từ thứ bảy ngày 19 tháng 12, tỉnh Gunma nâng cấp độ cảnh báo lên cấp độ 4.

 

Cấp độ4 Cấp độ3 Cấp độ2 Cấp độ1
Hạn chế diện rộng Tạm thời được nới lỏng Tương đối được nới lỏng Hạn chế được thu hẹp